#1946 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال ترکیه ای “Journal of History Culture and Art Research” فاقد ضریب تاثیر و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است. این ژورنال در نمایه های تراز اول حضور نداشته و درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر بحث شد.