ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#1980 پاسخ
avatar
مهدی

با سلام.

اگر یکی از p-issn یا o-issn در لیت مجلات isi با ایمپکت فاکتور باشد ، آیا میتوان به ایمپکت فاکتور آن اعتماد کرد؟
ممنون میشم دقیقا توضیح بفرمیید.
متشکرم.