#1999 پاسخ
avatar
مهرناز بلوغی

با سلا م لطفا بفرماييد اين ژورنال معتبر است…؟

و اگرایمپکت فکتور ان را بفرمایید ممنون می شم.

Journal of History Culture and

Art Research