ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد پاسخ به : لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد

#2047 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقلا دارای لیست سیاه میباشد. بررسی در این لیست نیز در نتایج وبسایت ضریب تاثیر انجام میگیرد.