#2069 پاسخ
avatar
حیدری

با سلام بنده حیدری هستم دانشجوی ارشد مهندسی برق قدرت که پس از دفاع از پایان نامه تصمیم گرفتم مقاله ای از پایان نامه استخراج کنم که در سایت با های ترجمه آشنا شدم و این های ترجمه ادعا کردند 600 هزار تومان پرداخت کنید مقاله شما رو اکسپت میکنیم با journal scopus سوالم از شما این بود این سایت و این journal تا چه اندازه معتبر میباشند و آدرس سایت هم واستون میفرستم.
http://medwellpublishing[dot]com/journalhome.php?jid=1816-949x
http://www.scimagojr.com/journalsearch%5Bdot%5Dphp?q=21100231100&tip=sid&clean=0