#2072 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تاکنون چندین ژورنال از انتشارات Medwell در فهرست سیاه قرار گرفته اند، مضاف بر آنکه برخی دانشگاه ها تمامی مجلات این ناشر را نامعتبر ارزیابی نموده اند. توصیه اکید به انتخاب ژورنال های بسیار با کیفیت تر میشود.
تنوع موضوعات تحت پوشش (scope) این ژورنال نیز جالب توجه است.