ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اشتباه تایپی پاسخ به : اشتباه تایپی

#2080 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
درخصوص اعطای امتیاز، بهتر است با معاونت پژوهشی دانشگاه خود طرح موضوع بفرمایید. بسته به تشخیص و نظر آنها است. هرچند که چنین اشتباهی درنگاه اول شائبه سابمیت (نه تالیف) مقاله توسط شخصی غیر از شما را بوجود می آورد.