ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#2084 پاسخ
avatar
دکتر

باسلام
ضمن تشکر از مدیریت محترم
این مجله از 2017 به بعد جز مجلات نامعتبر می باشد ما با مراجعه به سایت وزارت بهداشت و خواندن مطالب می توانید مسئولین را قنع کنید که می توانید دفاع کنید.