#2091 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال OMICS با شناسه های ISSN: 1536-2310 • Online ISSN: 1557-8100 ، دارای ضریب تاثیر JCR بوده و در نمایه های Scopus ، PubMed ، MedLine قرار دارد. معتبر و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.