#2095 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اکیدا توصیه به انتخاب ژورنال های بسیار با کیفیت تر از موارد مذکور میشود. هر دو ژورنال مدنظر شما فاقد اعتبار کافی اند.