#2120 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال JEBAS فاقد ضریب تاثیر و بواسطه قرارداشتن در ESCI ، ـ ISI-Listed محسوب میشود .
پیش تر درخصوص این نمایه توضیح داده شد.