#2125 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research" فاقد ضریب تاثیر و بوسطه حضور در نمایه ESCI ـ ISI-Listed محسوب میشود. پیش تر درخصوص احتیاط برای مجلات این نمایه بحث شد/
توصیه اکید به انتخاب ژورنال های با اعتبار بیشتر میشود.