#2128 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
قرار داشتن یکی از دو شناسه e-issn و یا p-issn در نمایه کفایت میکند (پیش تر توضیح داده شد)
ژورنال هندیایی مذکور فاقد ضریب تاثیر ، در Scopus با درجه کیفی Q3 ، و بواسطه قرار داشتن در نمایه ESCI ، ـ ISI-Listed محسوب میشود. (در مورد اعتبار این نمایه نیز بحث شد)