ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چاپ مقاله در ژورنال طی کنفرانس پاسخ به : چاپ مقاله در ژورنال طی کنفرانس

#2146 پاسخ
avatar
روزبه

ژورنال مد نظر همایش این ژورنال هست

00379565 که نمایه اسکوپوس هست و برای مقالات برتر هزینه چاپ ندارد، مقاله همایش که در این ژورنال چاپ میشه، امتیاز مقالات اسکوپوس میگیرد؟ ممنون