ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چاپ مقاله در ژورنال طی کنفرانس پاسخ به : چاپ مقاله در ژورنال طی کنفرانس

#2149 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

پیش تر این ژورنال بلژیکی مورد بحث قرار گرفته شده است. چاپ مقالات به زبان فرانسوی ، فاقد ضریب تاثیر ، ضریب Sjr 0.1 و درجه کیفی Q4 + تعدد نویسندگان ایرانی / به هرحال Scopus محسوب میشود ، لیکن توصیه اکید به انتخاب های بسیار با کیفیت تر میشود