#2209 پاسخ
avatar
shaparak

بله حتما

از طریق موسساتی که کارشان چاپ تضمینی مقالات است/ که همین ژورنال همین یکی از پیشنهاداتشان بود

بااینکه در ISC آمده اما مثل شما، منم متوجه کمبودهایی شدم

باتشکر از حسن توجه تان