ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#2217 پاسخ
avatar
Mohammad

با سلام و احترام
شما بر جه اساسی مجله علمی پژوهشی وزارت علوم را که دارای ضریب تاثیر ISC است را در لیست مجلات کم اعتبار قرار داده اید. جای تعجب دارد. بنده به عنوان مدیر مسول مجله پیگیر این مساله خواهم بود چراکه این کار شما اعتبار مجلات را زیر سوال می برد. مجله 2159-5852 در لیست مجلات حوزه ترویج و آموزش کشاورزی علوم دارای بهترین رتبه و امتیاز می باشد و در سال گذشته نیز از سوی SID جزو سه مجله برتر حوزه کشاورزی معرفی شده است. لطفا این موضوع را پیگیری نماید.
با تشکر