ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#2219 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Mohammad : شما بر جه اساسی مجله … را در لیست مجلات کم اعتبار قرار داده اید.

 

با سلام
وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده (بدون دخل و تصرف) گزارشات با ذکر مرجع استفاده شده میباشد.
ژورنال مذکور در گزارش اخیر معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی ، در فهرست مجلات کم اعتبار معرفی شده توسط آن دانشگاه قرار گرفته است.