#2240 پاسخ
avatar
محمد

با سلام
معرفی مجله جعلی که در لیست سیاه اعلام شده از وزراتین وجود ندارد
مجله http://kutaksam.karabuk.edu[dot]tr/index.php/ilk با نام Journal of History Culture and Art Research با شابک 0626-2147 که به صورت نامتعارف در حل پذیرش وچاپ مقالات است
مجله مذکور در آخرین شماره 45 مقاله چاپ کرده است که در حدود 93 درصد ان متعلق به مقالات نویسندگان ایرانی است