#2261 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
علاوه بر قرارداشتن ژورنال ایرانی “Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)” با شناسه “ISSN: 22516204” در فهرست مجلات کم اعتبار، این ژورنال در آبان ماه 1395 در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی نیز گزارش شده است.