#2270 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تشکر از مشارکت و معرفی

ژورنال آلمانی CORAX با موضوع "زیست شناسی و محیط زیست پرندگان" متعلق به انتشارات Ornitholog. Arbeitsgemeinschaft میباشد.

این ژورنال فاقد ضریب تاثیر و در نمایه "Zoological Record" قرار دارد.

ولذا سایت مذکور (thecorax.com) جعلی و فاقد اعتبار بوده و بطور متعدد موارد متناقض در آن دیده میشود.

آدرس وبسایت اصلی:

http://www.ornithologie-schleswig-holstein[dot]de/2011/publikationen/corax.php