ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر کنفرانس ISC پاسخ به : کنفرانس ISC

#2310 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

امید: در سایت ISC نیزبود. آیا معتبر است؟ و برای رزومه جهت دکترا قابل اتکا است؟ و …؟

 

سلام
مقاله شما کنفرانسی محسوب میشود. دلیل ضرورت نمایه شدن کنفرانس ها در ISC پیش تر بیان شد/
مقاله شما در مصاحبه دکتری مدنظر قرارخواهد گرفت، اما بعنوان یک مقاله کنفرانسی، باتوجه به فضای رقابتی در مصاحبه پذیرش دکتری