#2327 پاسخ
avatar
عبدی

این ژورنال جعلی نیست و شما حق ندارید بدون اساس و پایه یک مجله را زیر سوال ببرید. این نشریه متعلق به دانشگاه Karabuk University هست و یکی از دوستان من در این دانشگاه مشغول تحصیل هست. و در لیست ای اس ای گزارش شده و در مورد کیفیت آن فقط کارشناسان می تونن نظر بدن
اتهام جعل برای یک نشریه بدون پایه و اساس مناسب نیست