#2349 پاسخ
avatar
محمد

جناب آقای عبدی با سلام و احترام
از اینکه دانشگاه دانشگاه Karabuk University اعتبار دارد یا ندارد بحثی نیست و قصد من هم اصلا خدای نکرده زیر سوال بردن اهتبار این مجله نیست ولی در اینده بسیار نزدیک مشاهده خواهید فرمود که در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. مجله ای که در یک شماره بیش از40 مقاله و انهم اکثر از ایران چاپ می کند به غیر از سرکسیه کردن بعضی از دانشجویان عزیر که متاسفانه نیاز به مقاله برای دفاع یا نمره دارند هدف دیگری ندارد. حتما شما هم در جریانید که در قیال مبلغ …… در 2 روز پذیرش مقاله داده می شود. من به عنوان یک دوست توصیه کردم که اجازه سوئ استفاده به اینگونه مجلات داده نشود