#2354 پاسخ
avatar
محمد

با سلام
مجلهPACIFIC BUSINESS REVIEW INTERNATIONAL با شابک 0974-438X اگرچه در حال حاضر در لیست سیاه وزراتین و دانشگاه آزاد وجود ندارد ولی در حال چاپ بسیار سریع مقالات است که به نظر با توجه به گزارش IF غیر واقعی اعتبار چندانی ندارد و در آینده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت
آدرس

http://www.pbr.co[dot]in/