#2358 پاسخ
avatar
عبدی

من از نشریه دفاع نمی کنم ولی شما میگید نشریه جعلی هست، در حالی که نشریه جعلی با نشریه بی اعتبار یا کم اعتبار خیلی فرق داره/ فرق می کنه کسی مقاله شو در نشریه جعلی چاپ کنه با کسی که مقاله شو در نشریه کم اعتبار چاپ کنه/

محمد: مجله ای که در یک شماره بیش از40 مقاله و انهم اکثر از ایران چاپ می کند به غیر از سرکسیه کردن….

در مورد این جمله تون کاملا موافق هستم و درست می فرمایید