ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#2374 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

یاسر: …. آیا مقاله همسرم مورد تایید هست یا نه ؟….

 

با سلام
توصیه میشود با معاونت پژوهشی دانشگاه خود مستقیما طرح موضوع کنید لیکن چاپ مقاله پس از تاریخ قرارگیری ژورنال در لیست سیاه فاقد امتیاز و اعتبار است.