#2378 پاسخ
avatar
قدیری

با سلام مجله Journal of History Culture and Art Research دارای ISSN: 2147-0626 و وضعیت isi می باشد؟ و مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه ازاد است و در لیست سیاه این سه نهاد قرار ندارد؟

در فهرست مجلات نمایه شده Master Journal List یافت شد. ایا در نمره مقاله من تاثیر دارد یا نه ؟ در سایت http://scienceimpactfactor[dot]com که مخفف ان SIF دارای ضریب Impact Factor: 1.17 ایا مورد قبول دانشگاه ازا داسلامی می باشد ؟ ممنون از راهنمایی شما