#2447 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Journal of Biomedical Engineering and Technology” با درجه کیفی Q4 و ضریب sjr 0.2 در نمایه scopus قرار دارد. از حیث نمایه scopus مشکی نبوده و صحیح است. لیکن توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تر میشود