#2448 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مدنظر شما فاقد ضریب تاثیر میباشد (عنوان نمودن ضریب 1.5 شاخص جعلی SIF بعنوان impact factor غیرصحیح و سوء استفاده از این عنوان است). ضمنا بدلیل قرارداشتن در نمایه ESCI جزو مجلات isi-listed محسوب میشود ونه ISI. توصیه به انتخاب مجلات باکیفیت تر میشود