#2464 پاسخ
avatar
عبدی

تعجب میکنم هر نشریه ای معرفی میشه شما میفرمایید توصیه به فلان می شود
مگه از این ناشر و از این ژورنال معتبر تر هم داریم؟؟
یه نگاه بندازید خودتون بعد متوجه میشید