#2522 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مک : … مشخص نمایید که جزء ISI است یا ISI- LISTED

 

با سلام
ضریب تاثیر اشاره شده غیرصحیح و ژورنال مذکور فاقد ضریب تاثیر میباشد

و بواسطه حضور در نمایه ESCI ، جزو مجلات ISI-Listed محسوب میشود و نه ISI