ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر انصراف از چاپ مقاله در ژورنال پاسخ به : انصراف از چاپ مقاله در ژورنال

#2562 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

انجام “شکایت” مستلزم پی گرفتن مراحل حقوقی است. و درصورتیکه مقاله شما ایندکس شده و یا شناسه DOI دریافت کرده باشد، حصول به نتیجه مدنظرتان دور از ذهن بنظر میرسد.