#2569 پاسخ
avatar
ناصر

با سلام. تجربه خودم را در مورد این مجله ذکر میکنم.

این مجله در لیست انتظار JCR است و طبق مکاتبه با دوستانی که به این مجله مقاله را فرستادند، فرآیند داوری و سایر مراحل چاپ در این مجله به راحتی قابل انجام نیست. لذا احتمال میره به زودی JCR بشود.