ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر انصراف از چاپ مقاله در ژورنال پاسخ به : انصراف از چاپ مقاله در ژورنال

#2574 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

پس از انتشار مقاله، امکان ارسال برای ژورنال دیگر وجود ندارد، ضمن آنکه اعتبار خود شما نیز آسیب خواهد دید
بطور معمول در فرآیند ثبت مقاله در ژورنال از شما یکسری تعهدات گرفته میشود، با فرض آنکه این اختیار توسط ژورنال اول از شما سلب نشده باشد، "شکایت" کردن مستلزم پیگیری حقوقی است. مجددا تاکید میشود که حصول به نتیجه مدنظرتان دور از ذهن بنظر میرسد.