ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر انصراف از چاپ مقاله در ژورنال پاسخ به : انصراف از چاپ مقاله در ژورنال

#2576 پاسخ
avatar
آوا

سلام ضمن تشکر از پاسخدهی شما

، من بعد از انصراف از مجله نخست مقاله را برای مجله دوم فرستادم، منتها مجله نخست به تازگی مقاله را منتشر کرده و من هفته پیش به صورت اتفاقی مقاله را روی سایت مجله دیدم. بعد از کلی ایمیل فرستادن به مجله که چرا مقاله را با توجه به انصراف من، چاپ کردید، مجله مذکور مدعی است که برای چاپ مقاله هزینه کرده است و در صورتی مقاله را از روی سایتشان حذف خواهد کرد که من هزینه آنان را بپردازم، من نمی دانم باید چکار کنم آیا با پرداخت هزینه امکان برداشتن مقاله از سایت وجود دارد؟ (البته مجله نخست هیچگونه تعهدی در خصوص فرستادن مقاله به جای دیگر از من نگرفتند) . با تشکر مجدد