#2620 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام درخصوص مصاحبه دکتری، به طبیعت آن یعنی رقابت میان دعوت شدگان به مصاحبه دقت داشته باشید. ژورنال ترکیه ای مذکور فاقد ضریب تاثیر، و با درجه کیفی Q4 ، لیکن بواسطه حضور در ISC میتواند مفید باشد.