ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر آیا اعتبار special issues متفاوت با regular issues است؟ پاسخ به : آیا اعتبار special issues متفاوت با regular issues است؟

#2640 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اصطلاح "special issues" بسته به ژورنال میتواند چند معنا دهد: اختصاص به مجموعه مقالات متعلق به یک رخداد خاص (نظیر کنفرانس) و یا از یک انجمن ، گروه مشخص و یا یک موضوع علمی خاص. هرچند که غالبا اشاره به معنای اول (کنفرانس) دارد.

از حیث اعتبار مقالات، اصولا این مقالات نیز باید فرآیند peer-review ژورنال را با همان استانداردها طی کنند. اما در عمل، اجراشدن صحیح این فرآیند فقط در ژورنال های با اعتبار بالا قابل اطمینان است.

درخصوص شماره special issue اخیر ژورنال هندیایی مورد اشاره شما، تمامی مقالات آن متعلق به نویسندگان ایرانی (غالبا از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی) است.