#2665 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
لطفا طرح پرسش برای هر ژورنال را در تاپیکی مستقل انجام دهید
ژورنال هندیایی “International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology ” فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه های تراز اول دیده نمیشود. لازم به تذکر است که برخی از ژورنال های متعلق به این ناشر “bi publication” در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی گزارش شده اند.