#2688 پاسخ
avatar
میثم احمدنیا

سلام وعرض ادب
بیزحمت وضعیت ژورنال زیر چگونه است آیا isi محسوب میشود؟ ایمپکت دارد؟ و اینکه چند امتیاز در مصاحبه دارد؟ ممنون استاد بزرگوار

International Journal of Economic Perspectives

(ISSN:1307-1637)