#2694 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
دقت بفرمایید که هر ژورنال در وبسایت SCImago، در هر یک از فیلدهای تخصصی خود میتواند دارای چارک های متفاوت باشد. وبسایت ضریب تاثیر، فقط یک چارک و آن هم بهترین چارک کسب شده توسط آن ژورنال را در نتایج ارائه میکند.

درخصوص ژورنال مذکور نیز، در حال حاضر در زمینه Philosophy ، دارای چارک Q1 است.