#2696 پاسخ
avatar
شهاب

با تشکر و قدردانی بسیار از توضیحات مفیدتان
برای من جای سوال دارد که چطور مجله مذکور در حوزه ی فلسفه چارک اول را دارد؟ فلسفه اصلاً در Aim & Scope مجله جایی ندارد، و اصلاً حوضه فیزیولوژی و فلسفه دو مقعوله کاملاً جدا از هم می باشند.
چطور می شود در دانشگاه علوم پزشکی و آن هم در مجله تخصصی فیزیولوژی به چارک اول این مجله در حوزه فلسفه استناد کرد؟؟ ممنون می شود در صورت امکان توضیحاتی در این باره بفرمائید
باتشکر