#2710 پاسخ
avatar
يزدانپور

با سلام
در فايلهاي JCR 2015موجود در اينترنت، نام مجله EPE : Print ISSN: 0939-8368 Online ISSN: 2376-9319 وجود ندارد و آخرين IF‌آن در فايل JCR2014 است. آيا JCR 2015 داراي متمم است.؟ شما از چه ديتابيسي استفاده مي كنيد كه IF‌ منشر شده در سال 2016 (JCR2015)را براي اين مجله برابر 0.156 اعلام مي كند؟