#2712 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
احتمال تغییرات جزئی در نمایه JCR و همینطور برای Scopus در طول سال (پیش از انتشار گزارش جدید) وجود دارد. به هر حال مرجع نمایه JCR ، تامسون رویترز بوده و تلاش وبسایت ضریب تاثیر ارائه آخرین نسخه به روزرسانی شده، بلاواسطه از مرجع اصلی است.