#2718 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هر تاپیک تنها به یک ژورنال اختصاص داده میشود.
اقتضای مصاحبه دکتری، رقابت رزومه میان دعوت شدگان به مصاحبه است، ژورنال "Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences" متعلق به دانشگاه Yıldız ترکیه ، فاقد ضریب تاثیر، عدم حضور در لیست سیاه و ضمن open-access بودن در نمایه ESCI قرار دارد. در خصوص این نمایه پیش تر توضیح داده شد.