#2746 پاسخ
avatar
marya

در مورد این زورنال هم سوال داسشتم open journal of geology ایا در زمینه کشاورزی هست؟؟؟؟و اینکه ارزش هزینه کردن برای گرفتن اکسپت سریعو داره لطفا جواب بدین زیاد زمان ندارم