#2789 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
متعلق به ناشر هندیایی Research India Publications ، فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه تراز اولی دیده نمیشود