#2824 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد شناسه ISSN ومطابق ادعای وبسایت آن: منتظر نمایه شدن در ….
مطمئنا دروضعیت فعلی توصیه نمیشود