#2851 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
open-access در ژورنال مذکور یک آپشن است، که هزینه انتشار را شما میپردازید. دیگر آپشن انتشار مقاله بصورت Subscription برای مشترکین ژورنال است که هزینه مقاله از آنها دریافت میشود. (نه از شما)