#2856 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سلام
ملاک حضور در نمایه Scopus ، گزارش وبسایت elsevier است. پوشش دهی ژورنال مذکور در آخرین گزارش نمایه Scopus لغو شده است